درباره ما

همراه با افزایش نرخ ارز و تحریم‌ها، دسترسی کاربران از سرویس‌های خارجی روز به روز محدودتر می‌شود؛ همین امر باعث شد در آبان ماه سال ۹۶ الکترونیک‌اکانت را ایجاد سازیم تا بستری جهت ارائه محصولات و خدمات وابسته به ارز باشد.

هدف نهایی ما در الکترونیک‌اکانت کاهش هزینه‌ها و رفع تحریم‌ها می‌باشد؛ امیدواریم در این راه بتوانیم با خدمات مناسب همراه با پشتیبانی، رضایت کاربران را به دست آوریم.